Strada Principală, Nr. 1, Localitatea Hudești, Cod 717210, Judetul Botoșani +40 231 623 102 secretariat@hudesti.ro
roenfrdeit

Anunţ sedinţă Iulie 2021

Proiecte de hotărâre

Ordinea de zi

Şedinţa Consiliului Local Hudeşti

ANUNŢ

În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale art.35 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local ,Primarul comunei Hudeşti aduce la cunoştinţă publică că au fost iniţiate următoarele proiecte de acte normative ,care urmează a fi supus aprobării Consiliului local Hudeşti în luna iulie 2021

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru

lunile august – septembrie - octombrie 2021.

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de concesiune nr.

7661/09.12.2009.

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind

concesionarea și închirierea bunurilor imobile ce aparțin domeniului public și privat al comunei Hudești.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune

privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Comunei Hudești pentru anul 2021.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economică

şi socială a comunei Hudesti pentru perioada 2021-2027.

Nota:

Având în vedere contextul actual privind limitarea și diminuarea raspândirii coronavirusului SAARS- COV2 precum si necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii COVID – 19 cauzate de acest virus, în cadrul ședinței prezenta și votul va fi exprimat, pe rând de către un grup de maxim cinci consilieri cu păstrarea distanței de minim 2 metri intre persoane.

Pentru proiectele de hotărâri puteţi trimite in scris propuneri,sugestii ,opinii cu titlu de

recomandare până la data de 23.07.2021 la secretarul general al comunei Hudeşti.

Primar,

Viorel Atomei

Detalii contact

Telefon Robot: +40 231 623 102

Adresa: Strada Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Cod 717210, Jud. Botoșani

Rezultate bune

Se poate afirma că până in prezent s-au obținut unele rezultate bune, dar nu pe măsura posibilităților existente la nivelul comunei noastre.
În noile condiții se face tot mai simțită nevoia, cel puțin în infrastructură, a parteneriatului public – privat. În acest sens, și la nivelul comunei Hudești ar trebui să se vadă o creștere mai mare a disponibilităților sectorului privat de a prelua o parte din responsabilitățile și riscurile sectorului public, iar pe de altă parte, a sectorului public de a privatiza unele servicii de utilitate publică. Pe lângă alte metode tradiționale acest parteneriat trebuie privit ca o opţiune viabilă chiar și la nivelul comunei Hudești. {Play}

Reprezinta locuitorii ei

Primarul ales reprezinta localitatea si pe locuitorii ei. El trebuie sa asigure ordinea, fiind in stransa colaborare cu Politia; vegheaza la respectarea drepturilor cetatenilor; este ordonator de credite; este administratorul bunurilor comunei; se preocupa de calitatea si intretinerea drumurilor si podurilor publice; oficiaza casatoriile; se preocupa de bunul mers al treburilor din comuna.
Inainte de 1990 multi primari, mai mult impusi decat alesi s-au angajat ca vor face si vor drege. E necesar sa recunoastem ca s-au facut si unele lucruri bune dar nu pe masura conditiilor si posibilitatilor existente la Hudesti. {Play}