Strada Principală, Nr. 1, Localitatea Hudești, Cod 717210, Judetul Botoșani +40 231 623 102 secretariat@hudesti.ro
roenfrdeit

Transparența decizională

Transparența decizională cf. Legii 52/2003

  • Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă: ... ... ..., camera ... ... , tel. ... ...  ...., interior ...
  • Temei legal: Legea 52/2003 republicată cu modificările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică
  • În conformitate cu prevederile art. 13 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primaria Hudesti Botoşani prezintă următoarele rapoarte:
  • Raportul privind transparenţa decizională pe anul 2019 (detalii)
  • Raportul privind transparenţa decizională pe anul 2018 (detalii)
  • Raportul privind transparenţa decizională pe anul 2017 (detalii)
  • Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 în anul 2019 (detalii)
  • Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 în anul 2018 (detalii)
  • Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 în anul 2017 (detalii)

Informări proiecte de hotărâri cu caracter normativ

Informări dezbateri publice

Detalii contact

Telefon Robot: +40 231 623 102

Adresa: Strada Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Cod 717210, Jud. Botoșani

Rezultate bune

Se poate afirma că până in prezent s-au obținut unele rezultate bune, dar nu pe măsura posibilităților existente la nivelul comunei noastre.
În noile condiții se face tot mai simțită nevoia, cel puțin în infrastructură, a parteneriatului public – privat. În acest sens, și la nivelul comunei Hudești ar trebui să se vadă o creștere mai mare a disponibilităților sectorului privat de a prelua o parte din responsabilitățile și riscurile sectorului public, iar pe de altă parte, a sectorului public de a privatiza unele servicii de utilitate publică. Pe lângă alte metode tradiționale acest parteneriat trebuie privit ca o opţiune viabilă chiar și la nivelul comunei Hudești. {Play}

Reprezinta locuitorii ei

Primarul ales reprezinta localitatea si pe locuitorii ei. El trebuie sa asigure ordinea, fiind in stransa colaborare cu Politia; vegheaza la respectarea drepturilor cetatenilor; este ordonator de credite; este administratorul bunurilor comunei; se preocupa de calitatea si intretinerea drumurilor si podurilor publice; oficiaza casatoriile; se preocupa de bunul mers al treburilor din comuna.
Inainte de 1990 multi primari, mai mult impusi decat alesi s-au angajat ca vor face si vor drege. E necesar sa recunoastem ca s-au facut si unele lucruri bune dar nu pe masura conditiilor si posibilitatilor existente la Hudesti. {Play}