Strada Principală, Nr. 1, Localitatea Hudești, Cod 717210, Judetul Botoșani +40 231 623 102 secretariat@hudesti.ro
roenfrdeit

Licitatie lucrari de reparatii drumuri

Anunţ privind atribuirea contractului lucrari

Lucrari de reparatii pdfdrumuri afectate de calamitati

finanțat prin Bugetul Local al comunei HUDEȘTI

Obiectul prezentei proceduri îl constituie încheierea unui contract de lucarai pentru:

Lucrari de reparatii drumuri afectate de calamitati.

Oferta va fi depusa in plic inchis pana la data de 24.09.2021 ora 10:00, la sediul Primariei Comunei HUDEȘTI din Comuna HUDEȘTI, sat HUDEȘTI, jud. Botosani- Birou achizitii publice. Ofertantul trebuie sa prezinte propunerea financiara si propunerea tehnica care trebuie sa respecte in totalitate prevederile pdfmemoriului tehnic.

Ofertantul desemnat castigator va posta in catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul Electronic de Achizitie Publica (SEAP) urmatoarele: Denumire: " Lucrari de reparatii drumuri afectate de calamitati Hudești, judeţul Botoşani” "; cod CPV principal 45233160-8; -Drumuri si alte suprafete pietruite(Rev2)

 

PRIMARUL COMUNEI HUDEȘTI

ATOMEI VIOREL

Documente ataşate acestui Anunt: 

Detalii contact

Telefon Robot: +40 231 623 102

Adresa: Strada Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Cod 717210, Jud. Botoșani

Rezultate bune

Se poate afirma că până in prezent s-au obținut unele rezultate bune, dar nu pe măsura posibilităților existente la nivelul comunei noastre.
În noile condiții se face tot mai simțită nevoia, cel puțin în infrastructură, a parteneriatului public – privat. În acest sens, și la nivelul comunei Hudești ar trebui să se vadă o creștere mai mare a disponibilităților sectorului privat de a prelua o parte din responsabilitățile și riscurile sectorului public, iar pe de altă parte, a sectorului public de a privatiza unele servicii de utilitate publică. Pe lângă alte metode tradiționale acest parteneriat trebuie privit ca o opţiune viabilă chiar și la nivelul comunei Hudești. {Play}

Reprezinta locuitorii ei

Primarul ales reprezinta localitatea si pe locuitorii ei. El trebuie sa asigure ordinea, fiind in stransa colaborare cu Politia; vegheaza la respectarea drepturilor cetatenilor; este ordonator de credite; este administratorul bunurilor comunei; se preocupa de calitatea si intretinerea drumurilor si podurilor publice; oficiaza casatoriile; se preocupa de bunul mers al treburilor din comuna.
Inainte de 1990 multi primari, mai mult impusi decat alesi s-au angajat ca vor face si vor drege. E necesar sa recunoastem ca s-au facut si unele lucruri bune dar nu pe masura conditiilor si posibilitatilor existente la Hudesti. {Play}