Strada Principală, Nr. 1, Localitatea Hudești, Cod 717210, Judetul Botoșani +40 231 623 102 secretariat@hudesti.ro
roenfrdehuit

Şedinţa ordinară 30 Aug 2021

Proiecte de hotărâre

Ordinea de zi

Şedinţa Consiliului Local Hudeşti

 

ANUNŢ

În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale art.35 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local ,Primarul comunei Hudeşti aduce la cunoştinţă publică că au fost iniţiate următoarele proiecte de acte normative ,care urmează a fi supus aprobării Consiliului local Hudeşti în luna august 2021

 

1. Proiect de hotărâre privind conferirea Diplomei de

Fidelitate.

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomei de Fidelitate şi a unui

premiu în valoare de 300 lei din bugetul local pentru anul 2021,cuplurilor Hudeştene care au împlinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de la căsătorie neîntreruptă

  1. Proiect de hotărâre pentru adoptarea raportului privind activitatea

desfăşurat în semestrul I al anului 2021, de către asistenţii personali al persoanelor cu handicap grav, angajaţi la Primăria comunei Hudeşti.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de

garanţie din partea din CEC BANK S.A pentru proiectul „Construire şi dotare Grădiniţă cu program normal în sat Baranca ,comuna Hudeşti, judeţul Botoşani”

5.Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special

reprezentantului UAT Hudeşti în AGA ADI ,,Ecoproces’’ în vederea aprobării Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – zona 1 Dorohoi nr. 892 /04.07.2017.

Nota:

Având în vedere contextul actual privind limitarea și diminuarea raspândirii coronavirusului SAARS- COV2 precum si necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii COVID – 19 cauzate de acest virus, în cadrul ședinței prezenta și votul va fi exprimat, pe rând de către un grup de maxim cinci consilieri cu păstrarea distanței de minim 2 metri intre persoane.

Pentru proiectele de hotărâri puteţi trimite in scris propuneri,sugestii ,opinii cu titlu de

recomandare până la data de 30.08.2021 la secretarul general al comunei Hudeşti.

Primar,

Viorel Atomei

 

 

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HUDEŞTI

Nr. 90 din 20.08.2021

PUBLICAŢIE

Conform art.135 alin.(4) din OUG nr.57 /2019 privind Codul administrativ

Pentru ziua de 30.08.2021, ora 1400 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Hudeşti ,ce se va desfăşura în sala de şedinţe a Căminului Cultural Hudeşti cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind conferirea Diplomei de

Fidelitate.

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomei de Fidelitate şi a unui

premiu în valoare de 300 lei din bugetul local pentru anul 2021,cuplurilor Hudeştene care au împlinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de la căsătorie neîntreruptă

  1. Proiect de hotărâre pentru adoptarea raportului privind activitatea

desfăşurat în semestrul I al anului 2021, de către asistenţii personali al persoanelor cu handicap grav, angajaţi la Primăria comunei Hudeşti.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de

garanţie din partea din CEC BANK S.A pentru proiectul „Construire şi dotare Grădiniţă cu program normal în sat Baranca ,comuna Hudeşti, judeţul Botoşani”

5.Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special

reprezentantului UAT Hudeşti în AGA ADI ,,Ecoproces’’ în vederea aprobării Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – zona 1 Dorohoi nr. 892 /04.07.2017.

Secretar General al comunei ,

Anca Florentina Asavetei

Program de Lucru

Luni-Vineri 08-16

Detalii contact

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat o broșură de informare pentru consumatorii vulnerabili, ce cuprinde o serie de informații utile

Statistica trafic web

Astăzi87
Ieri131
Săptamână780
Lună1605
Total70331
22-08-13

Detalii contact

Telefon Robot: +40 231 623 102

Adresa: Strada Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Cod 717210, Jud. Botoșani

Rezultate bune

Se poate afirma că până in prezent s-au obținut unele rezultate bune, dar nu pe măsura posibilităților existente la nivelul comunei noastre.
În noile condiții se face tot mai simțită nevoia, cel puțin în infrastructură, a parteneriatului public – privat. În acest sens, și la nivelul comunei Hudești ar trebui să se vadă o creștere mai mare a disponibilităților sectorului privat de a prelua o parte din responsabilitățile și riscurile sectorului public, iar pe de altă parte, a sectorului public de a privatiza unele servicii de utilitate publică. Pe lângă alte metode tradiționale acest parteneriat trebuie privit ca o opţiune viabilă chiar și la nivelul comunei Hudești. {Play}

Reprezinta locuitorii ei

Primarul ales reprezinta localitatea si pe locuitorii ei. El trebuie sa asigure ordinea, fiind in stransa colaborare cu Politia; vegheaza la respectarea drepturilor cetatenilor; este ordonator de credite; este administratorul bunurilor comunei; se preocupa de calitatea si intretinerea drumurilor si podurilor publice; oficiaza casatoriile; se preocupa de bunul mers al treburilor din comuna.
Inainte de 1990 multi primari, mai mult impusi decat alesi s-au angajat ca vor face si vor drege. E necesar sa recunoastem ca s-au facut si unele lucruri bune dar nu pe masura conditiilor si posibilitatilor existente la Hudesti. {Play}