Strada Principală, Nr. 1, Localitatea Hudești, Cod 717210, Judetul Botoșani +40 231 623 102 secretariat@hudesti.ro
roenfrdeit

Amenajare parc

Anunţ privind atribuirea contractului de furnizare aferent obiectivului de investitii

Amenajare parc în comuna Hudești, judeţul Botoşani

finanțat prin Programului National de Dezvoltare Rurală și Bugetul Local al comunei HUDEȘTI

Obiectul prezentei proceduri îl constituie încheierea unui contract de furnizare pentru: banci parc- 32 buc., cosuri pentru gunoi - 8 buc, banci pliante spectacol- 15 buc., scaune pliante spectacol – 30 buc, complex de joaca tip Inglewood- 1 buc,. leagane cu spatar inalt – 3 buc., casa vacanta -1 buc., topogan mare- 1 buc, dotari aferente obiectivului de investitie “Amenajare parc în comuna Hudești, judeţul Botoşani”, denumite în continuare Produse, in conformitate cu fisele tehnice intocmite si atasate prezentului anunt.

Oferta va fi depusa in plic inchis pana la data de 17.05.2021 ora 12:00, la sediul Primariei Comunei HUDEȘTI din Comuna HUDEȘTI, sat HUDEȘTI, jud. Botosani- Birou achizitii publice. Ofertantul trebuie sa prezinte propunerea financiara si propunerea tehnica care trebuie sa respecte in totalitate prevederile caietului de sarcini si sa reflecte asumarea cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

Ofertantul desemnat castigator va posta in catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul Electronic de Achizitie Publica (SEAP) urmatoarele: Denumire: " Amenajare parc în comuna Hudești, judeţul Botoşani” "; cod CPV principal 39172000-8- modalitatea de atribuire contract va fi de achizitie directa .

PRIMARUL COMUNEI HUDEȘTI

ATOMEI VIOREL

 

Anexa documente:

Modele_de_Formulare.pdf

Model_de_Contract.pdf

fise_tehnice_1.pdf

F4_dotari.pdf

Caiet_de_sarcini_dotari_parc.pdf

Act_aditional_nr.3.pdf

Detalii contact

Telefon Robot: +40 231 623 102

Adresa: Strada Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Cod 717210, Jud. Botoșani

Rezultate bune

Se poate afirma că până in prezent s-au obținut unele rezultate bune, dar nu pe măsura posibilităților existente la nivelul comunei noastre.
În noile condiții se face tot mai simțită nevoia, cel puțin în infrastructură, a parteneriatului public – privat. În acest sens, și la nivelul comunei Hudești ar trebui să se vadă o creștere mai mare a disponibilităților sectorului privat de a prelua o parte din responsabilitățile și riscurile sectorului public, iar pe de altă parte, a sectorului public de a privatiza unele servicii de utilitate publică. Pe lângă alte metode tradiționale acest parteneriat trebuie privit ca o opţiune viabilă chiar și la nivelul comunei Hudești. {Play}

Reprezinta locuitorii ei

Primarul ales reprezinta localitatea si pe locuitorii ei. El trebuie sa asigure ordinea, fiind in stransa colaborare cu Politia; vegheaza la respectarea drepturilor cetatenilor; este ordonator de credite; este administratorul bunurilor comunei; se preocupa de calitatea si intretinerea drumurilor si podurilor publice; oficiaza casatoriile; se preocupa de bunul mers al treburilor din comuna.
Inainte de 1990 multi primari, mai mult impusi decat alesi s-au angajat ca vor face si vor drege. E necesar sa recunoastem ca s-au facut si unele lucruri bune dar nu pe masura conditiilor si posibilitatilor existente la Hudesti. {Play}