Strada Principală, Nr. 1, Localitatea Hudești, Cod 717210, Judetul Botoșani +40 231 623 102 secretariat@hudesti.ro
roenfrdeit

ANUNŢ Şedinţa Aprilie

Proiecte de hotărâre 
 
Ordinea de zi 
Şedinţa Consiliului Local Hudeşti 
ANUNŢ 
 
În conformitate cu dispoziţiile art.7  din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică şi ale art.35 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului local ,Primarul comunei Hudeşti aduce la cunoştinţă publică că au fost 
iniţiate următoarele proiecte de acte normative ,care urmează a fi supus aprobării 
Consiliului local Hudeşti în luna aprilie  2021 
 
 
 
1.Proiect de hotărâre alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local  
pentru lunile mai, iunie și iulie 2021 
3.Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului actualizat al domeniului  
privat al Comunei HUDEŞTI . 
4.Proiect de hotărâre privind  valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi  
alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile în comuna Hudeşti în anul 
2021. 
5. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local pentru anul 2021. 
6. .Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local  
al comunei Hudeşti pentru anul 2020. 
 
  
Nota: 
Având în vedere contextul actual privind limitarea și diminuarea raspândirii 
coronavirusului SAARS- COV2 precum si necesitatea prevenirii răspândirii 
infecțiilor respiratorii COVID – 19 cauzate de acest virus, în cadrul ședinței 
prezenta și votul va fi exprimat, pe rând de către un grup de maxim cinci consilieri 
cu păstrarea distanței de minim 2 metri intre persoane. 
 
 
Pentru proiectele de hotărâri puteţi trimite in scris propuneri,sugestii ,opinii cu titlu de  
recomandare până la data de 15.04.2021  la secretarul general al  comunei Hudeşti. 
 
 
 
 
Primar, 
Viorel Atomei 
 
 
 
 

Detalii contact

Telefon Robot: +40 231 623 102

Adresa: Strada Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Cod 717210, Jud. Botoșani

Rezultate bune

Se poate afirma că până in prezent s-au obținut unele rezultate bune, dar nu pe măsura posibilităților existente la nivelul comunei noastre.
În noile condiții se face tot mai simțită nevoia, cel puțin în infrastructură, a parteneriatului public – privat. În acest sens, și la nivelul comunei Hudești ar trebui să se vadă o creștere mai mare a disponibilităților sectorului privat de a prelua o parte din responsabilitățile și riscurile sectorului public, iar pe de altă parte, a sectorului public de a privatiza unele servicii de utilitate publică. Pe lângă alte metode tradiționale acest parteneriat trebuie privit ca o opţiune viabilă chiar și la nivelul comunei Hudești. {Play}

Reprezinta locuitorii ei

Primarul ales reprezinta localitatea si pe locuitorii ei. El trebuie sa asigure ordinea, fiind in stransa colaborare cu Politia; vegheaza la respectarea drepturilor cetatenilor; este ordonator de credite; este administratorul bunurilor comunei; se preocupa de calitatea si intretinerea drumurilor si podurilor publice; oficiaza casatoriile; se preocupa de bunul mers al treburilor din comuna.
Inainte de 1990 multi primari, mai mult impusi decat alesi s-au angajat ca vor face si vor drege. E necesar sa recunoastem ca s-au facut si unele lucruri bune dar nu pe masura conditiilor si posibilitatilor existente la Hudesti. {Play}