Strada Principală, Nr. 1, Localitatea Hudești, Cod 717210, Judetul Botoșani +40 231 623 102 secretariat@hudesti.ro
roenfrdeit

Anunt proiecte Februarie 2021 sedinta CL

Proiecte de hotărâre 
Ordinea de zi 
Şedinţa Consiliului Local Hudeşti 
 

ANUNŢ 

 
În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale art.35 din Regulamentul de organizare şi funcţionare   Consiliului local ,Primarul  comunei Hudeşti aduce la cunoştinţă publică că au fost iniţiate următoarele proiecte de acte normative, care urmează a fi supus aprobării Consiliului local Hudeşti în luna februarie 2021 
 
 
  • 1.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Hudesti- 2021. 
  • 2.Proiect de hotărâre privind adoptarea Raportului cu privire la analiza activităţii de soluţionare a petiţiilor adresate de cetăţeni primăriei şi Consiliului local în anul 2020.
  • 3.Proiect de hotărâre pentru adoptarea raportului privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali al persoanelor cu handicap grav, angajaţi la Primăria comunei Hudeşti în  semestrul II 2020. 
  • 4.Proiect de hotărâre privind preluarea Contractului de Concesiune nr.819/11.01.2007de la SC MODERN GRUP SRL HUDEȘTI, de către doamna Munteanu Monica Manuela. 
 
Nota: 
Având în vedere contextul actual privind limitarea și diminuarea raspândirii coronavirusului SAARS- COV2 precum si necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii COVID – 19  cauzate de acest virus, în cadrul ședinței prezenta și votul va fi exprimat, pe rând de către un  grup de maxim cinci consilieri cu păstrarea distanței de minim 2 metri intre persoane. 
Pentru proiectele de hotărâri puteţi trimite in scris propuneri,sugestii ,opinii cu titlu de recomandare până la data de 25.02.2021 la secretarul general al comunei Hudeşti. 
 
Primar, 
Viorel Atomei 

Detalii contact

Telefon Robot: +40 231 623 102

Adresa: Strada Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Cod 717210, Jud. Botoșani

Rezultate bune

Se poate afirma că până in prezent s-au obținut unele rezultate bune, dar nu pe măsura posibilităților existente la nivelul comunei noastre.
În noile condiții se face tot mai simțită nevoia, cel puțin în infrastructură, a parteneriatului public – privat. În acest sens, și la nivelul comunei Hudești ar trebui să se vadă o creștere mai mare a disponibilităților sectorului privat de a prelua o parte din responsabilitățile și riscurile sectorului public, iar pe de altă parte, a sectorului public de a privatiza unele servicii de utilitate publică. Pe lângă alte metode tradiționale acest parteneriat trebuie privit ca o opţiune viabilă chiar și la nivelul comunei Hudești. {Play}

Reprezinta locuitorii ei

Primarul ales reprezinta localitatea si pe locuitorii ei. El trebuie sa asigure ordinea, fiind in stransa colaborare cu Politia; vegheaza la respectarea drepturilor cetatenilor; este ordonator de credite; este administratorul bunurilor comunei; se preocupa de calitatea si intretinerea drumurilor si podurilor publice; oficiaza casatoriile; se preocupa de bunul mers al treburilor din comuna.
Inainte de 1990 multi primari, mai mult impusi decat alesi s-au angajat ca vor face si vor drege. E necesar sa recunoastem ca s-au facut si unele lucruri bune dar nu pe masura conditiilor si posibilitatilor existente la Hudesti. {Play}