Pagina de plati yourpay.ro Am efectuat configurarile necesare, platile online se pot efectua din acest moment. Pentru accesarea platformei exista un Buton in partea de sus-stânga a Website-ului Pagina de plati este urmatoarea: yourpay.roCERERE

Str. Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Jud. Botoșani +40 231 623 102 secretariat@hudesti.ro
roenfrdehuit

Ședinţa ordinară 29 Aprilie

Pentru ziua de 29.04.2024, ora 14 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Hudeşti


Nr. 58 din 22.04.2024

PUBLICAŢIE

Conform art.135 alin.(4) din OUG nr.57 /2019 privind Codul administrativ

  1. Informații despre ședință:

Pentru ziua de 29.04.2024, ora 1400 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Hudeşti ,ce se va desfăşura în sala de şedinţe a Căminului Cultural Hudeşti cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiectul ordinii de zi:

b.1) Proiecte de hotărâri :

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordări cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către S.C Delgaz Grid SA asupra terenului în suprafaţă de 175 mp aparţinând domeniului public al comunei Hudeşti pentru realizarea obiectivului ,, ÎMBUNĂTĂȚIRE NIVEL TENSIUNE ÎN REȚEAUA DE JOASĂ TENSIUNE AFERENTĂ PTA 4 HUDEȘTI, COMUNA HUDEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI ”.

2 Proiect de hotărâre Privind acordarea de sprijin financiar ,unităților locale de cult aparținând cultelor religioase, care desfășoară activitate pe raza comunei pentru anul 2024.

3. .Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general faza Proiect Tehnic de Execuție pentru proiectul “CONSTRUIREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINȚI ÎN COMUNA HUDEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI”

b.2.Materiale,rapoarte, informări:

1. Diverse

c) Modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi:

- în format electronic pe e-mail pentru consilierii care au adresă de postă electronică și pe suport de hârtie consilieirlor care nu dipun de adresă de postă electronic , de către secretarul general al comunei.

Secretar General al comunei ,

Anca Florentina Asavetei

 


 

Proiecte de hotărâre

Ordinea de zi

Şedinţa Consiliului Local Hudeşti

ANUNŢ

În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale art.35 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local ,Primarul comunei Hudeşti aduce la cunoştinţă publică că au fost iniţiate următoarele proiecte de acte normative ,care urmează a fi supus aprobării Consiliului local Hudeşti în luna aprilie 2024

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordări cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către S.C Delgaz Grid SA asupra terenului în suprafaţă de 175 mp aparţinând domeniului public al comunei Hudeşti pentru realizarea obiectivului ,, ÎMBUNĂTĂȚIRE NIVEL TENSIUNE ÎN REȚEAUA DE JOASĂ TENSIUNE AFERENTĂ PTA 4 HUDEȘTI, COMUNA HUDEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI ”.

2 Proiect de hotărâre Privind acordarea de sprijin financiar ,unităților locale de cult aparținând cultelor religioase, care desfășoară activitate pe raza comunei pentru anul 2024.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectele de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa hudesti.ro 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâre menţionate mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei Hudești până cel târziu 29.04.2024, ora 10.00.

Forma lansată în dezbatere publică poate suferi modificări și/sau completări.

Primar,

Viorel Atomei

Tags:

Program de Lucru

Luni-Vineri 08-16

 > Detalii contact <

alegeri locale 2024

Anunturi

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat o broșură de informare pentru consumatorii vulnerabili, ce cuprinde o serie de informații utile

Statistica trafic web

Astăzi31
Ieri266
Săptamână621
Lună3869
Total157939
24-05-22

Detalii contact

Telefon Robot: +40 231 623 102

Adresa: Strada Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Cod 717210, Jud. Botoșani

Email: secretariat@hudesti.ro, primariahudestibt@gmail.com

Rezultate bune

Se poate afirma că până in prezent s-au obținut unele rezultate bune, dar nu pe măsura posibilităților existente la nivelul comunei noastre.
În noile condiții se face tot mai simțită nevoia, cel puțin în infrastructură, a parteneriatului public – privat. În acest sens, și la nivelul comunei Hudești ar trebui să se vadă o creștere mai mare a disponibilităților sectorului privat de a prelua o parte din responsabilitățile și riscurile sectorului public, iar pe de altă parte, a sectorului public de a privatiza unele servicii de utilitate publică. Pe lângă alte metode tradiționale acest parteneriat trebuie privit ca o opţiune viabilă chiar și la nivelul comunei Hudești. {Play}

Reprezinta locuitorii ei

Primarul ales reprezinta localitatea si pe locuitorii ei. El trebuie sa asigure ordinea, fiind in stransa colaborare cu Politia; vegheaza la respectarea drepturilor cetatenilor; este ordonator de credite; este administratorul bunurilor comunei; se preocupa de calitatea si intretinerea drumurilor si podurilor publice; oficiaza casatoriile; se preocupa de bunul mers al treburilor din comuna.
Inainte de 1990 multi primari, mai mult impusi decat alesi s-au angajat ca vor face si vor drege. E necesar sa recunoastem ca s-au facut si unele lucruri bune dar nu pe masura conditiilor si posibilitatilor existente la Hudesti. {Play}