Pagina de plati yourpay.ro Am efectuat configurarile necesare, platile online se pot efectua din acest moment. Pentru accesarea platformei exista un Buton in partea de sus-stânga a Website-ului Pagina de plati este urmatoarea: yourpay.ro

Str. Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Jud. Botoșani +40 231 623 102 secretariat@hudesti.ro
roenfrdehuit

Şedinţa Consiliului Local

ANUNŢ 

Şedinţa Consiliului Local Hudeşti

În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale art.35 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local ,Primarul comunei Hudeşti aduce la cunoştinţă publică că au fost iniţiate următoarele proiecte de acte normative ,care urmează a fi supus aprobării Consiliului local Hudeşti în luna februarie 2023

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobare Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Hudesti- 2023.

2. Proiect de hotărâre pentru adoptarea raportului privind activitatea desfăşurată

de către asistenţii personali al persoanelor cu handicap grav, angajaţi la Primăria comunei Hudeşti în semestrul II 2022.

3. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Hudești a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Hudești.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului intravilan înscris în CF 52513 Hudești, cu număr cadastral 52513, Pc 325 ,

situat in sat Alba ,comuna Hudești, județul Botoșani

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului intravilan înscris în CF 52444 Hudești, cu număr cadastral 52444, Pc 657 ,

situat in sat Vatra ,comuna Hudești, județul Botoșani

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectele de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa hudesti.ro 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâre menţionate mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei Hudești până cel târziu 27.02.2023, ora 10.00.

Forma lansată în dezbatere publică poate suferi modificări și/sau completări.

Primar,

Viorel Atomei

Tags:

Detalii contact

Telefon Robot: +40 231 623 102

Adresa: Strada Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Cod 717210, Jud. Botoșani

Email: secretariat@hudesti.ro, primariahudestibt@gmail.com

Rezultate bune

Se poate afirma că până in prezent s-au obținut unele rezultate bune, dar nu pe măsura posibilităților existente la nivelul comunei noastre.
În noile condiții se face tot mai simțită nevoia, cel puțin în infrastructură, a parteneriatului public – privat. În acest sens, și la nivelul comunei Hudești ar trebui să se vadă o creștere mai mare a disponibilităților sectorului privat de a prelua o parte din responsabilitățile și riscurile sectorului public, iar pe de altă parte, a sectorului public de a privatiza unele servicii de utilitate publică. Pe lângă alte metode tradiționale acest parteneriat trebuie privit ca o opţiune viabilă chiar și la nivelul comunei Hudești. {Play}

Reprezinta locuitorii ei

Primarul ales reprezinta localitatea si pe locuitorii ei. El trebuie sa asigure ordinea, fiind in stransa colaborare cu Politia; vegheaza la respectarea drepturilor cetatenilor; este ordonator de credite; este administratorul bunurilor comunei; se preocupa de calitatea si intretinerea drumurilor si podurilor publice; oficiaza casatoriile; se preocupa de bunul mers al treburilor din comuna.
Inainte de 1990 multi primari, mai mult impusi decat alesi s-au angajat ca vor face si vor drege. E necesar sa recunoastem ca s-au facut si unele lucruri bune dar nu pe masura conditiilor si posibilitatilor existente la Hudesti. {Play}