Pagina de plati yourpay.ro Am efectuat configurarile necesare, platile online se pot efectua din acest moment. Pentru accesarea platformei exista un Buton in partea de sus-stânga a Website-ului Pagina de plati este urmatoarea: yourpay.roCERERE

Str. Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Jud. Botoșani +40 231 623 102 secretariat@hudesti.ro
roenfrdehuit

Sedinţa ordinară 25 Ian ora 15

 

Nr. 4 din 19.01.2023 - pdfsedinta-ordinea-de-zi.pdf

PUBLICAŢIE

 

Conform art.135 alin.(4) din OUG nr.57 /2019 privind Codul administrativ

 1. Informații despre ședință:

Pentru ziua de 25.01.2023, ora 1500 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Hudeşti ,ce se va desfăşura în sala de şedinţe a Căminului Cultural Hudeşti cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiectul ordinii de zi:

b.1) Proiecte de hotărâri :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ

preuniversitar de stat de pe raza comunei Hudeşti , judeţul Botoşani pentru anul 2023-2024.

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie,martie și

aprilie 2023.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru

repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023.

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor, modalităţilor şi cuantumului

ajutorului de urgenţă şi al ajutorului de înmormântare acordat în temeiul art.28 al.2 din Legea nr.416/2001privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare şi ale

art. 41-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii 416/2001, în anul 2023.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Comunei Hudești la

proiectulde susținere a familiilor din comuna Hudești care au în îngrijire copii cu dizabilități , prin

cofinanțarea cheltuielilor cu serviciile de transport în anul 2023.

 1. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi pentru

asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2023.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si

personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Hudeşti , județul Botoșani ,precum si personalul din serviciile publice .

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “CONSTRUIREA ȘI DOTAREA

UNUI CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINȚI ÎN COMUNA HUDEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI”;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Proiect

Tehnic) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “CONSTRUIREA ȘI DOTAREA

UNUI CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINȚI ÎN COMUNA HUDEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI”;

b.2.Materiale,rapoarte, informări:

1. Diverse

c) Modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi:

- în format electronic pe e-mail pentru consilierii care au adresă de postă electronică și pe suport de hârtie consilieirlor care nu dipun de adresă de postă electronic , de către secretarul general al comunei.

Secretar General al comunei ,

Anca Florentina Asavetei

Tags:

Program de Lucru

Luni-Vineri 08-16

 > Detalii contact <

alegeri locale 2024

Anunturi

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat o broșură de informare pentru consumatorii vulnerabili, ce cuprinde o serie de informații utile

Statistica trafic web

Astăzi29
Ieri266
Săptamână619
Lună3867
Total157937
24-05-22

Detalii contact

Telefon Robot: +40 231 623 102

Adresa: Strada Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Cod 717210, Jud. Botoșani

Email: secretariat@hudesti.ro, primariahudestibt@gmail.com

Rezultate bune

Se poate afirma că până in prezent s-au obținut unele rezultate bune, dar nu pe măsura posibilităților existente la nivelul comunei noastre.
În noile condiții se face tot mai simțită nevoia, cel puțin în infrastructură, a parteneriatului public – privat. În acest sens, și la nivelul comunei Hudești ar trebui să se vadă o creștere mai mare a disponibilităților sectorului privat de a prelua o parte din responsabilitățile și riscurile sectorului public, iar pe de altă parte, a sectorului public de a privatiza unele servicii de utilitate publică. Pe lângă alte metode tradiționale acest parteneriat trebuie privit ca o opţiune viabilă chiar și la nivelul comunei Hudești. {Play}

Reprezinta locuitorii ei

Primarul ales reprezinta localitatea si pe locuitorii ei. El trebuie sa asigure ordinea, fiind in stransa colaborare cu Politia; vegheaza la respectarea drepturilor cetatenilor; este ordonator de credite; este administratorul bunurilor comunei; se preocupa de calitatea si intretinerea drumurilor si podurilor publice; oficiaza casatoriile; se preocupa de bunul mers al treburilor din comuna.
Inainte de 1990 multi primari, mai mult impusi decat alesi s-au angajat ca vor face si vor drege. E necesar sa recunoastem ca s-au facut si unele lucruri bune dar nu pe masura conditiilor si posibilitatilor existente la Hudesti. {Play}