Strada Principală, Nr. 1, Localitatea Hudești, Cod 717210, Judetul Botoșani +40 231 623 102 secretariat@hudesti.ro
roenfrdehuit

Sedinta 28 Iulie

ROMÂNIA

JUDEŢUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL HUDEŞTI

Nr. 92 din 20.07.2022

PUBLICAŢIE

Conform art.135 alin.(4) din OUG nr.57 /2019 privind Codul administrativ

  1. Informații despre ședință:

Pentru ziua de 28.07.2022, ora 1400 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Hudeşti ,ce se va desfăşura în sala de şedinţe a Căminului Cultural Hudeşti cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiectul ordinii de zi:

b.1) Proiecte de hotărâri :

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru

lunile august – septembrie - octombrie 2022.

2 .Proiect de hotărâre acordarea Diplomei de Fidelitate şi a unui premiu în valoare de 300 lei din bugetul local pentru anul 2022,cuplurilor Hudeştene care au împlinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de la căsătorie neîntreruptă .

3. Proiect de hotărâre conferirea Diplomei de Fidelitate.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuirii sumei de 40.000 lei pentru

organizarea şi sărbătorirea Zilei comunei Hudeşti ,judeţul Botoşani în anul 2022.

4. Proiect de hotărâre privind .

5. Proiect de hotărâre cu privire la numirea comisiei de negociere a

preţului şi a condiţiilor de cumpărare a unor bunuri imobile terenuri şi/sau construcţii.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Hudești în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’ în vederea aprobării tarifului pentru colectarea și transportul deșeurilor reziduale și a Actului adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – zona 1 Dorohoi,

nr. 892/04.07.2017.

7. Prezentarea raportului de activitate al viceprimarului comunei Hudești pentru anul 2021.

b.2.Materiale,rapoarte, informări:

1. Diverse

c) Modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi:

- în format electronic pe e-mail pentru consilierii care au adresă de postă electronică și pe suport de hârtie consilieirlor care nu dipun de adresă de postă electronic , de către secretarul general al comunei.

Secretar General al comunei ,

Anca Florentina Asavetei

Program de Lucru

Luni-Vineri 08-16

Detalii contact

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat o broșură de informare pentru consumatorii vulnerabili, ce cuprinde o serie de informații utile

Statistica trafic web

Astăzi87
Ieri131
Săptamână780
Lună1605
Total70331
22-08-13

Detalii contact

Telefon Robot: +40 231 623 102

Adresa: Strada Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Cod 717210, Jud. Botoșani

Rezultate bune

Se poate afirma că până in prezent s-au obținut unele rezultate bune, dar nu pe măsura posibilităților existente la nivelul comunei noastre.
În noile condiții se face tot mai simțită nevoia, cel puțin în infrastructură, a parteneriatului public – privat. În acest sens, și la nivelul comunei Hudești ar trebui să se vadă o creștere mai mare a disponibilităților sectorului privat de a prelua o parte din responsabilitățile și riscurile sectorului public, iar pe de altă parte, a sectorului public de a privatiza unele servicii de utilitate publică. Pe lângă alte metode tradiționale acest parteneriat trebuie privit ca o opţiune viabilă chiar și la nivelul comunei Hudești. {Play}

Reprezinta locuitorii ei

Primarul ales reprezinta localitatea si pe locuitorii ei. El trebuie sa asigure ordinea, fiind in stransa colaborare cu Politia; vegheaza la respectarea drepturilor cetatenilor; este ordonator de credite; este administratorul bunurilor comunei; se preocupa de calitatea si intretinerea drumurilor si podurilor publice; oficiaza casatoriile; se preocupa de bunul mers al treburilor din comuna.
Inainte de 1990 multi primari, mai mult impusi decat alesi s-au angajat ca vor face si vor drege. E necesar sa recunoastem ca s-au facut si unele lucruri bune dar nu pe masura conditiilor si posibilitatilor existente la Hudesti. {Play}