Strada Principală, Nr. 1, Localitatea Hudești, Cod 717210, Judetul Botoșani +40 231 623 102 secretariat@hudesti.ro
roenfrdehuit

Sedinta Iulie 2022

Proiecte de hotărâre

Ordinea de zi

Şedinţa Consiliului Local Hudeşti

ANUNŢ

În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale art.35 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local ,Primarul comunei Hudeşti aduce la cunoştinţă publică că au fost iniţiate următoarele proiecte de acte normative ,care urmează a fi supus aprobării Consiliului local Hudeşti în luna iulie 2022

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august – septembrie - octombrie 2022.

2. Proiect de hotărâre acordarea Diplomei de Fidelitate şi a unui premiu în valoare de 300 lei din bugetul local pentru anul 2022, cuplurilor Hudeştene care au împlinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de la căsătorie neîntreruptă .

3. Proiect de hotărâre conferirea Diplomei de Fidelitate

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuirii sumei de 40.000 lei pentru organizarea şi sărbătorirea Zilei comunei Hudeşti ,judeţul Botoşani în anul 2022.

5. Proiect de hotărâre cu privire la numirea comisiei de negociere a preţului şi a condiţiilor de cumpărare a unor bunuri imobile terenuri şi/sau construcţii.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectele de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa hudesti.ro 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâre menţionate mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei Hudești până cel târziu 22.07.2022, ora 11.00.

Forma lansată în dezbatere publică poate suferi modificări și/sau completări.

 

Primar,

Viorel Atomei

Program de Lucru

Luni-Vineri 08-16

Detalii contact

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat o broșură de informare pentru consumatorii vulnerabili, ce cuprinde o serie de informații utile

Statistica trafic web

Astăzi82
Ieri131
Săptamână775
Lună1600
Total70326
22-08-13

Detalii contact

Telefon Robot: +40 231 623 102

Adresa: Strada Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Cod 717210, Jud. Botoșani

Rezultate bune

Se poate afirma că până in prezent s-au obținut unele rezultate bune, dar nu pe măsura posibilităților existente la nivelul comunei noastre.
În noile condiții se face tot mai simțită nevoia, cel puțin în infrastructură, a parteneriatului public – privat. În acest sens, și la nivelul comunei Hudești ar trebui să se vadă o creștere mai mare a disponibilităților sectorului privat de a prelua o parte din responsabilitățile și riscurile sectorului public, iar pe de altă parte, a sectorului public de a privatiza unele servicii de utilitate publică. Pe lângă alte metode tradiționale acest parteneriat trebuie privit ca o opţiune viabilă chiar și la nivelul comunei Hudești. {Play}

Reprezinta locuitorii ei

Primarul ales reprezinta localitatea si pe locuitorii ei. El trebuie sa asigure ordinea, fiind in stransa colaborare cu Politia; vegheaza la respectarea drepturilor cetatenilor; este ordonator de credite; este administratorul bunurilor comunei; se preocupa de calitatea si intretinerea drumurilor si podurilor publice; oficiaza casatoriile; se preocupa de bunul mers al treburilor din comuna.
Inainte de 1990 multi primari, mai mult impusi decat alesi s-au angajat ca vor face si vor drege. E necesar sa recunoastem ca s-au facut si unele lucruri bune dar nu pe masura conditiilor si posibilitatilor existente la Hudesti. {Play}