Strada Principală, Nr. 1, Localitatea Hudești, Cod 717210, Judetul Botoșani +40 231 623 102 secretariat@hudesti.ro
roenfrdehuit

Sedinta 27 Apr 2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL HUDEŞTI

Nr. 52 din 19.04..2022

Proiect in discutie

PUBLICAŢIE

Conform art.135 alin.(4) din OUG nr.57 /2019 privind Codul administrativ

 

  1. Informații despre ședință:

Pentru ziua de 28.04.2022, ora 900 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Hudeşti ,ce se va desfăşura în sala de şedinţe a Căminului Cultural Hudeşti cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiectul ordinii de zi:

b.1) Proiecte de hotărâri :

  1. Proiect de hotărâre alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local

pentru lunile mai, iunie și iulie 2022

  1. Proiect de hotărâre privind adoptare raport primarului privind gestionarea

bunurilor aparţinând domeniului public si privat al comunei Hudeşti pentru anul 2021.

  1. Proiect de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi

alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile în comuna Hudeşti în anul 2023.

4.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea a HCL nr.35/2021

privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în comuna Hudeşti în anul 2022.

b.2.Materiale,rapoarte, informări:

1. Diverse

c) Modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi:

- în format electronic pe e-mail pentru consilierii care au adresă de postă electronică și pe suport de hârtie consilieirlor care nu dipun de adresă de postă electronic , de către secretarul general al comunei.

Secretar General al comunei ,

Anca Florentina Asavetei

Detalii contact

Telefon Robot: +40 231 623 102

Adresa: Strada Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Cod 717210, Jud. Botoșani

Rezultate bune

Se poate afirma că până in prezent s-au obținut unele rezultate bune, dar nu pe măsura posibilităților existente la nivelul comunei noastre.
În noile condiții se face tot mai simțită nevoia, cel puțin în infrastructură, a parteneriatului public – privat. În acest sens, și la nivelul comunei Hudești ar trebui să se vadă o creștere mai mare a disponibilităților sectorului privat de a prelua o parte din responsabilitățile și riscurile sectorului public, iar pe de altă parte, a sectorului public de a privatiza unele servicii de utilitate publică. Pe lângă alte metode tradiționale acest parteneriat trebuie privit ca o opţiune viabilă chiar și la nivelul comunei Hudești. {Play}

Reprezinta locuitorii ei

Primarul ales reprezinta localitatea si pe locuitorii ei. El trebuie sa asigure ordinea, fiind in stransa colaborare cu Politia; vegheaza la respectarea drepturilor cetatenilor; este ordonator de credite; este administratorul bunurilor comunei; se preocupa de calitatea si intretinerea drumurilor si podurilor publice; oficiaza casatoriile; se preocupa de bunul mers al treburilor din comuna.
Inainte de 1990 multi primari, mai mult impusi decat alesi s-au angajat ca vor face si vor drege. E necesar sa recunoastem ca s-au facut si unele lucruri bune dar nu pe masura conditiilor si posibilitatilor existente la Hudesti. {Play}