Strada Principală, Nr. 1, Localitatea Hudești, Cod 717210, Judetul Botoșani +40 231 623 102 secretariat@hudesti.ro
roenfrdehuit

Sedinta privind impozitele

Proiecte de hotărâre


Ordinea de zi

Şedinţa Consiliului Local Hudeşti

ANUNŢ


În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale art.35 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local ,Primarul comunei Hudeşti aduce la cunoştinţă publică că au fost iniţiate următoarele proiecte de acte normative ,care urmează a fi supus aprobării Consiliului local Hudeşti în luna aprilie 2022

1. Proiect de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile în comuna Hudeşti în anul 2023. Vedeti  referatul de specialitate si Anexa nr.1(Document PDF).


Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectele de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa hudesti.ro Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâre menţionate mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei Hudești până cel târziu 27.04..2022, ora 11.00. Forma lansată în dezbatere publică poate suferi modificări și/sau completări.


Nota:Având în vedere contextul actual privind limitarea și diminuarea raspândirii coronavirusului SAARS- COV2 precum si necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii COVID – 19 cauzate de acest virus, în cadrul ședinței prezenta și votul va fi exprimat, pe rând de către un grup de maxim cinci consilieri cu păstrarea distanței de minim 2 metri între persoane.

Primar,Viorel Atomei

Detalii contact

Telefon Robot: +40 231 623 102

Adresa: Strada Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Cod 717210, Jud. Botoșani

Rezultate bune

Se poate afirma că până in prezent s-au obținut unele rezultate bune, dar nu pe măsura posibilităților existente la nivelul comunei noastre.
În noile condiții se face tot mai simțită nevoia, cel puțin în infrastructură, a parteneriatului public – privat. În acest sens, și la nivelul comunei Hudești ar trebui să se vadă o creștere mai mare a disponibilităților sectorului privat de a prelua o parte din responsabilitățile și riscurile sectorului public, iar pe de altă parte, a sectorului public de a privatiza unele servicii de utilitate publică. Pe lângă alte metode tradiționale acest parteneriat trebuie privit ca o opţiune viabilă chiar și la nivelul comunei Hudești. {Play}

Reprezinta locuitorii ei

Primarul ales reprezinta localitatea si pe locuitorii ei. El trebuie sa asigure ordinea, fiind in stransa colaborare cu Politia; vegheaza la respectarea drepturilor cetatenilor; este ordonator de credite; este administratorul bunurilor comunei; se preocupa de calitatea si intretinerea drumurilor si podurilor publice; oficiaza casatoriile; se preocupa de bunul mers al treburilor din comuna.
Inainte de 1990 multi primari, mai mult impusi decat alesi s-au angajat ca vor face si vor drege. E necesar sa recunoastem ca s-au facut si unele lucruri bune dar nu pe masura conditiilor si posibilitatilor existente la Hudesti. {Play}