Strada Principală, Nr. 1, Localitatea Hudești, Cod 717210, Judetul Botoșani +40 231 623 102 secretariat@hudesti.ro
roenfrdeit

Şedinţa ordinară 26 Iulie 2021

ROMÂNIA

JUDEŢUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL HUDEŞTI

Nr. 75 din 20.07.2021

PUBLICAŢIE

Conform art.135 alin.(4) din OUG nr.57 /2019 privind Codul administrativ

Pentru ziua de 26.07.2021, ora 1400 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Hudeşti ,ce se va desfăşura în sala de şedinţe a Căminului Cultural Hudeşti cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru

lunile august – septembrie - octombrie 2021.

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de concesiune nr.

7661/09.12.2009.

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind

concesionarea și închirierea bunurilor imobile ce aparțin domeniului public și privat al comunei Hudești.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune

privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Comunei Hudești pentru anul 2021.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economică

şi socială a comunei Hudesti pentru perioada 2021-2027.

Secretar General al comunei ,

Anca Florentina Asavetei

Detalii contact

Telefon Robot: +40 231 623 102

Adresa: Strada Principală, Nr. 1, Loc. Hudești, Cod 717210, Jud. Botoșani

Rezultate bune

Se poate afirma că până in prezent s-au obținut unele rezultate bune, dar nu pe măsura posibilităților existente la nivelul comunei noastre.
În noile condiții se face tot mai simțită nevoia, cel puțin în infrastructură, a parteneriatului public – privat. În acest sens, și la nivelul comunei Hudești ar trebui să se vadă o creștere mai mare a disponibilităților sectorului privat de a prelua o parte din responsabilitățile și riscurile sectorului public, iar pe de altă parte, a sectorului public de a privatiza unele servicii de utilitate publică. Pe lângă alte metode tradiționale acest parteneriat trebuie privit ca o opţiune viabilă chiar și la nivelul comunei Hudești. {Play}

Reprezinta locuitorii ei

Primarul ales reprezinta localitatea si pe locuitorii ei. El trebuie sa asigure ordinea, fiind in stransa colaborare cu Politia; vegheaza la respectarea drepturilor cetatenilor; este ordonator de credite; este administratorul bunurilor comunei; se preocupa de calitatea si intretinerea drumurilor si podurilor publice; oficiaza casatoriile; se preocupa de bunul mers al treburilor din comuna.
Inainte de 1990 multi primari, mai mult impusi decat alesi s-au angajat ca vor face si vor drege. E necesar sa recunoastem ca s-au facut si unele lucruri bune dar nu pe masura conditiilor si posibilitatilor existente la Hudesti. {Play}